Đóng

KL 5-15kg

Bao thức ăn gia súc 5kg, 10kg, 15kg Bao thức ăn gia cầm 5kg, 10kg, 15kg Bao gạo 10kg Bao keo dán gạch 5kg, 10kg Các loại bao bì công nghiệp 5kg, 10kg, 15kg