Đóng

Bao bì in Offset

Keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | KL 25KG

19/08/2020 Bao bì giấy ghép PP dệt, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng, Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Bao keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | Khối lượng 25KG Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche In ấn: In Offset Hoàn thiện:  May nẹp 2 đầu Phễu trong Lồng ruột PEHD