Đóng

Bao bì dán đáy

Bột mì | Bao giấy Kraft 3 lớp, in Offset | KL 25kg

19/08/2020

Bao Bột Mì | Bao giấy Kraft 3 lớp, in Offset | KL 25KG

Kết cấu vật liệu: Giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft Nhật

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • Xếp đáy thuyền (hexagon)
  • Miệng mở, dán nẹp overtape