Đóng

Bao bì giấy

Than | Bao giấy Kraft trắng 3 lớp, in Offset | KL 4KG

17/08/2020

Bao Than | Bao giấy Kraft trắng 3 lớp, in Offset | Khối lượng 4KG

Kết cấu vật liệu: giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft nâu

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • Xếp hông
  • Miệng mở
  • Đáy may