Đóng

Bao bì dán đáy

Than | Bao giấy Kraft vàng Nhật 3 lớp, in Flexo | KL 10KG

17/08/2020

Bao Than | Bao giấy Kraft vàng Nhật 3 lớp, in Flexo | Khối lượng 10KG

Kết cấu vật liệu: 3 lớp giấy Kraft Nhật

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • Miệng mở
  • Đáy dán vuông
  • Xếp hông