Đóng

Bao bì giấy

Bread Crumbs | Bao 2 lớp giấy Kraft nâu, in Flexo | 10KG

08/08/2020

Bao Bread Crumbs| Bao giấy Kraft nâu 2 lớp, in Offset | Khối lượng 10KG

Kết cấu vật liệu: 2 lớp giấy Kraft Nhật

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • Miệng dán chỉ xé
  • Đáy dán nẹp overtape