Bread Crumbs | Bao 2 lớp giấy Kraft nâu, in Flexo | 10KG

08/08/2020 Bao bì giấy, Bao bì in Flexo, Bao bì nông sản và bột mì

Bao Bread Crumbs| Bao giấy Kraft nâu 2 lớp, in Offset | Khối lượng 10KG Kết cấu vật liệu: 2 lớp giấy Kraft Nhật In ấn: In Flexo Hoàn thiện: Miệng dán chỉ xé Đáy dán nẹp overtape