Đóng

Bao bì giấy ghép PP dệt

Thuốc Thú Y | Bao PP dệt ghép giấy Kraft nâu, in Flexo | KL 10KG

08/08/2020

Bao Thuốc Thú Y | Bao PP dệt ghép giấy Kraft nâu, in Flexo | Khối lượng 10KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Kraft Nhật

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • Xếp hông
  • Miệng mở
  • May nẹp đáy
  • Lồng túi PEHD