Đóng

Bao bì giấy

Than | Bao giấy Kraft vàng Nhật 3 lớp, in Offset | KL 2KG

13/06/2018

Bao Than | Bao giấy Kraft vàng Nhật 3 lớp, in Offset | Khối lượng 2KG

Kết cấu vật liệu: 3 lớp giấy Kraft Nhật

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • May nẹp đáy
  • Xếp hông 5 cm