Đóng

Bao Bì BOPP

Nông sản Gạo | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | KL 10KG

12/06/2018

Bao gạo | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | Khối lượng 10KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + BOPP

In ấn: In ống đồng

Hoàn thiện: 

  • Bế lỗ quai hột xoài
  • May gấp đáy