Đóng

Bao Bì BOPP

Thức Ăn Tôm | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | KL 10KG

11/06/2018

Bao Thức Ăn Tôm | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | Khối lượng 10KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + BOPP

In ấn:  in Ống đồng

Hoàn thiện:

  • May nẹp đáy
  • Xếp hông
  • Lồng ruột PE