Đóng

Bao Bì BOPP

Phân bón | Bao PP dệt mành trong suốt ghép BOPP mờ, in Ống đồng | KL 50KG

12/06/2018

Bao phân bón | Bao PP dệt mành trong suốt trong ghép BOPP mờ, in Ống đồng | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt (mành trong suốt)+ BOPP

In ấn: In Ống đồng

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy