Đóng

Bao Bì BOPP

Phân Bón | Bao PP dệt mành trong suốt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | KL 50KG

12/06/2018

Bao Phân Bón | Bao PP dệt mành trong suốt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt (mành trong suốt) + BOPP

In ấn: In ống đồng

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy