Đóng

Bao bì in Flexo

Phân Bón | Bao PP dệt không tráng keo, in Flexo | KL50KG

06/12/2018

Bao Phân Bón | Bao PP dệt không tráng keo, in Flexo | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt không tráng keo

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy