Đóng

Bao Bì BOPP

Phân Bón | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | KL 50KG

12/06/2018

Bao Phân Bón | Bao PP dệt ghép BOPP bóng , in Ống đồng | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt +  BOPP bóng

In ấn: In Ống đồng

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy