Đóng

Bao Bì BOPP

Phân bón | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | KL 50KG

12/06/2018

Bao phân bón | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + BOPP

In ấn: In ống đồng

Hoàn thiện: 

  • May gấp đáy