Đóng

Bao bì in Flexo

Nông Sản Gạo | Bao PP dệt màu vàng có tráng keo, in Flexo | KL 20KG

06/12/2018

Bao Gạo | Bao PP dệt màu vàng có tráng keo, in Flexo | Khối lượng 20KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt có tráng keo

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy