Đóng

Bao Bì BOPP

Nông Sản Gạo | Bao PP dệt ghép BOPP, in Ống đồng

06/12/2018

Bao gạo | Bao PP dệt ghép BOPP bóng, in Ống đồng

Kết cấu vật liệu: PP dệt + BOPP

In ấn: In Ống đồng

Hoàn thiện: 

  • May nẹp đáy