Đóng

Bao bì hạt nhựa

Hạt Nhựa | Bao PP dệt có tráng keo, in Flexo | KL 25KG

06/12/2018

Bao Hạt Nhựa | Bao PP dệt có tráng keo, in Flexo | Khối lượng 25KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt có tráng keo

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy
  • Xếp hông 10cm