Đóng

Bao bì dán đáy

Đường | Bao giấy Kraft 3 lớp, in Flexo | 20KG

08/08/2020

Bao Đường | Bao giấy Kraft 3 lớp, in Flexo | Khối lượng 20KG

Kết cấu vật liệu: Giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft nâu

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • Xếp hông
  • Miệng mở
  • Đáy dán vuông