Đóng

Bao bì in Flexo

Đạm Cá | Bao PP dệt có tráng keo, in Flexo | KL 50KG

06/12/2018

Bao Đạm Cá | Bao PP dệt có tráng keo, in Flexo | Khối lượng 50KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt có tráng keo

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • May gấp đáy